Alles is een overweging waard, waarover zou jij hier willen lezen
wij zijn een vijftigbiljoenvoudig wezen

wij zijn een vijftigbiljoenvoudig wezen

Cellen worden opgebouwd volgens de informatie die door de eeuwen heen in het DNA is opgeslagen.  Zoals mensen in een land samen een cultuur en de inrichting bepalen, zo vormen 50 biljoen cellen jouw lichaam in een vorm, jouw huidige conditie. Het totale menselijke lichaam wordt in vorm en conditie daarnaast ook bepaald door omgevingsinvloeden.

Vooral eigen overtuigingen bepalen voornamelijk onze vorm van leven. Zo een lichaamscel leeft te midden van de andere 50 biljoen cellen. Zo leef jij te midden van 7 miljard andere mensen op aarde. Jouw overtuigingen over het leven bepalen hoe jij als ‘cel’ in die mensenmassa het leven ervaart. Op diezelfde manier bepalen jouw overtuigingen hoe jouw 50 biljoendelige lichaam functioneert. Het lichaam is een hologram een deel van een groter hologram…. het universum. Dat wat elke cel vertegenwoordigt, ‘is’ het hele lichaam en visa versa! Zo zie je de mensheid in elke mens gereflecteerd, en in de bewegingen van de mensheid, het leven van het individu. Feitelijk is alles één.

De ‘geest/het ego’ is in haar weten, beperkt door de ‘gevangenschap’ van overtuigingen, normen en waarden van de samenleving en de in het leven opgelopen dogma’s. Als de geest zich vrij zou weten te maken van die beperkingen zou hij een veel juister beeld kunnen vormen. Een beeld zonder versluieringen en daardoor het leven vrij kunnen waarnemen. Daarmee wordt dan de samenhang tussen het individu en de wereldbevolking alsmede tussen iedere individuele lichaamscel en jouw hele lichaam duidelijker. We kunnen werkelijk ons leven zelf scheppen, ontwikkelen. Niet de wereld maar wel hoe jij het ervaart is door jou vorm te geven. Daarmee kunnen wij als ‘goden’ op deze aarde leven.

Overtuigingen hebben een diepgaand effect op ons lichaam. Dit effect is het grootst als die overtuigingen overeenkomen met de programmering van de cellen door het DNA. Elke ervaring, met welk deel van het lichaam dan ook, is voorafgegaan aan een overeenkomende beweging en bewustwording in elke afzonderlijke cel. Elke cel is zeer intelligent, overleeft zelfstandig en is bezield met intentie en een doel. Zoekt actief een milieu waarin het kan overleven. Cellen herinneren zich ervaringen en geven die door aan de volgende generaties.

De cellen vormen gemeenschappen (lees: onze organen). Des te meer bewustzijn over de omgeving, des te groter de kans op overleven. Dat geldt voor jouw als mens maar ook voor elke cel. De mens kan alleen waarnemen in verhouding tot haar groei (wat de geest kent, kan het herkennen). Door de differentiatie van de vele taken binnen de gemeenschap (het lichaam) is het mogelijk de kans van overleven groter te maken. Ieder deel draagt een specifiek deel van de ‘last’ en kan zich specialiseren op dat deel van de last.

Genetische manipulatie verstoord het evenwicht in de holistische samenhang net zo goed als macht wellustigen en andere vormen van manipulatie dat doen bij de wereldbevolking. De aarde is met al wat er op te vinden is, één levend organisme! Een organisme dat weer een grotere samenhang vormt met alle kosmische lichamen. Een beperkt leven voeren, is niet leven naar de geaardheid van de aarde en het holistische geheel. Toch neigen we er naar dat te doen. De overvloed van het geheel kan, en behoort ook door het kleinste deel geleefd te worden. Zoals iedere cel in ons lichaam dat doet. Veranderen van omgeving, bijvoorbeeld door een verhuizing of het loslaten van een ieder die je kende, maakt dat die verandering ook op celniveau doorgevoerd wordt. Niet alleen geestelijk is dat een hele omschakeling, ook lichamelijk werkt dat dus onherroepelijk door. Een oud mens heeft vaak flexibiliteit van de organisatie van lichaam en geest verloren. Daarom kan ‘verkassen’ van de oude mens de dood tot gevolg hebben. De overtuiging speelt daarbij de grootste rol. Het verbreken van de verbondenheid met de omgeving of met één of meerdere personen kan daadwerkelijk zo’n groot niet te verdragen verschil maken.

Zo als gedachten bepalen hoe het lichaam zich voort beweegt binnen de mogelijkheden van het lichaam, de bepalen de eiwitten de ‘gedachten’ van het DNA. Het lichaam kan getraind worden en daarmee tot grotere prestaties gebracht worden. De intelligentie van de cel zal er steeds op gericht zijn de prestatie zo te sturen dat  de cel zich beter kan handhaven met minder, en kan blijven anticiperen op haar omgeving. Om zo de overlevingskans te vergroten.

De kern van de cel is niet het brein, maar meer de geslachtsklier van de cel. Alles word gevormd en is onderhevig aan de omgeving en haar invloed! Punt! Het celmembraan is het brein van de cel. Het is namelijk het celmembraan dat de omgeving direct kan waarnemen en dat werkelijk zorgt voor alle stromingen op een voor de cel optimale en vruchtbaar egocentrische wijze. Waarmee in het geheel een optimalisatie van levensprocessen voor het totale lichaam plaatsvindt. Het denken van de mens is te vergelijken met die intelligentie van het celmembraan. Door onderscheid te maken zorgt het denken ervoor dat de individuele mens datgene verkiest dat optimaal is voor het individu binnen het kader van  wat sociaal maatschappelijk toelaatbaar en gewenst. Daarmee is een individu een succesvol deelnemer van de ‘organisatie van het geheel’ (lees de samenleving). De geestelijke omgeving van de denker is dat wat bepaalt, net zoals bij het lichaam. Vanuit de opgedane kennis en ervaringen die in het collectief onbewuste zijn opgenomen (morfogenetisch of Akasia veld). Dat collectief onbewuste is non lokaal (niet aan een bepaalde fysiek aanwijsbare plek gebonden), duidelijk en constante aanwezig. Dit veld is samengesteld uit zogeheten torsiegolven. Uit die torsiegolven kunnen de hersenen de informatie plukken waarvan we altijd dachten dat het in de hersenen opgeslagen herinneringen zijn. Het uitwisselen van informatie vanuit dit veld om te kunnen communiceren, maakt dat we zijn wie zijn. Met creativiteit ontdekken we nieuwe wegen in dit veld maar alles wat we te weten komen blijft tweedehands!! Uiteindelijk bepaalt deze communicatie (die niet niet gecommuniceerd kan worden) en haar reikwijdte zoals gezegd wie we zijn.

Een computer is te voeden met informatie. Het homoloog zijn van een computer en een celmembraan maakt dat je kunt aannemen dat ook de celmembraan te voeden is met informatie. De celkern met het DNA kan als een geheugenmodule gezien worden, zoals een harde schijf van een pc. De basis van alle materie wordt gevormd door de samenstellende delen van atomen. Die op hun beurt weer een leeg en niet tastbaar fysiek volume hebben. Slechts de waarneembare trilling geeft een ‘idee’ van ingenomen volume. Trillingen zorgen voor de realisatie van materie en haar oorspronkelijke vorm. Ook in de kwantumnatuurkunde is het inzicht ontstaan  dat een toeschouwer noodzakelijk is, wil materie zich niet als golf (niet zichtbaar, geen materie) maar zich fysiek waarneembaar tonen. Als je je dat bedenkt, staat en valt alles bij het waarnemen en combineren vanuit het Akashaveld. De mens staat dus tijdens zijn leven centraal als de schepper van zijn eigen ervaringen, midden in het holistische beeld waarvan hij deel uitmaakt, voortbordurend op dat wat al was gevormd.

Bij het stilvallen van het ego, wordt het leven in haar werkelijke zijn gehoord, gevoeld, ervaren, geweten en doorzien. Dan komt het scheppen en het meester zijn over de eigen ervaringen tot leven, in plaats van te blijven hangen in de herhaling van het beperkte reeds dode verhaal uit het verleden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *